วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คุมประพฤติสาขาสมุยจัดค่ายวิถีพุทธวิถีไทยบำบัดผู้ติดยาเสพติด


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุยเปิดโครงการ ค่ายวิถีพุทธ วิถีไทยในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลักศาสนาในการบำบัด
           วันที่ 19 ก.พ.56 นายชัยวุฒิ ต่อปัญญาเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายวิถีพุทธ วิถีไทยจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ณ วัดน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลักศาสนาในการบำบัด ซึ่งกำหนดให้ผู้กระทำผิดคดียาเสพติดทุกประเภทเข้าค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
      
       นายสมศักดิ์ สุขเกษม ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย กล่าวว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงานผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติหลากหลาย เช่น ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ตาม ม.56 แห่งประมวลกฎหมาย ผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้กระทำผิดในชั้นพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุกในชั้นราชทัณฑ์
          ตลอดจนผู้เสพยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ซึ่งถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย ผู้กระทำผิด ในระบบงานคุมประพฤติแต่ละประเภท จะต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูตามระบบการจำแนกให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ
      
       นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับหลักสูตรกิกรรมในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพัฒนาจิตใจกับกลุ่มวิชัฒนาสภาพร่างกาย ความรับผิดชอบ และการอยู่ร่วมกัน โดยมีพระครูสมุห์สุเมธา กันตาสโร และคณะ เป็นพระวิทยากรตลอดหลักสูตร
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น