วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

เกาะสมุยเดินหน้าติดตามปราบปราบยาเสพติด


อำเภอเกาะสมุย เดินหน้าติดตามการปราบปราม และบำบัดผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน
          วันที่ 3 เม.ย.56  ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ จิตมุ่งมั่น นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการทำงานให้มีการทำงานของส่วนราชการในพื้นที่ให้สอดคล้องกัน และไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา ทั้งงานนโยบายของจังหวัด และงานนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของอำเภอเกาะสมุยว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง โดยเน้นย้ำในเรื่องของการปราบปราม และบำบัดยาเสพติด ซึ่งเมื่อวันที่ 20-28 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา งานปกครอง (ฝ่ายความมั่นคง) ของอำเภอเกาะสมุยได้จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อลดบริมาณการติดยาเสพติดของอำเภอเกาะสมุยให้ลดลง
      
       นายประเสริฐ จิตมุ่ง นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินงานของหน่วยงานราชการต่างๆ นั้น ก็ได้มอบนโยบายให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มที่ และให้นึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น